تغییر نام دانشگاه فنی و حرفه‌ای به دانشگاه ملی مهارت

روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای از تغییر نام دانشگاه فنی و حرفه‌ای به دانشگاه ملی مهارت خبر داد

به نقل از اداره کل روابط عمومی دانشگاه ملّی مهارت، در جلسه شورای گسترش آموزش عالی به ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تغییر عنوان دانشگاه فنی و حرفه‌ای به دانشگاه ملّی مهارت موافقت شد.

در جلسه ۹۷۴ شورای گسترش آموزش عالی که دوشنبه، چهارم تیرماه ۱۴۰۳ به ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سالن شهدای جهاد علمی این وزارتخانه تشکیل شد، با درخواست دانشگاه فنی و حرفه‌ای مبنی بر تغییر عنوان دانشگاه به دانشگاه ملّی مهارت موافقت گردید و مقرر شد فرایند قانونی اصلاح اساسنامه توسط دانشگاه انجام و پس از تائید مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب شورای گسترش آموزش عالی برسد.

دکمه بازگشت به بالا