مدلسازی مغز در مراحل خواب توسط محققان ایرانی

محققانی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر از مراحل مغز در خواب یک مدل تهیه کردند. در این مدل کلیه مراحل مغز در فرآیند خواب ارائه شده است.

محققانی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر از مراحل مغز در خواب یک مدل تهیه کردند. در این مدل کلیه مراحل مغز در فرآیند خواب ارائه شده است.طرح توسعه داده شده توسط محققان ایرانی به سرپرستی محمود علیپور، از دانشگاه صنعتی امیرکبیر به نام مدل تعاملی حالات گذرا در مراحل خواب با کمک سیگنال EEG همانند یک جعبه سیاه رفتار نورون های مغز را در نگام خواب بصورت تعاملی نشان می دهد. علیپور در مورد این پروژه می گوید: این پروژه اولین مدل ساخته شده در رابطه با رفتار شبکه های نورونی مغز در مراحل خواب است که با استفاده از سیگنال EEG انجام شده است.

تاکنون تمامی مدلسازی های انجام گرفته تنها چرخه های خواب و بیداری و یا رویا و غیر رویا را در رفتار مغز در نظر گرفته بودند. اما در مدل ارائه شده توسط محققان ایرانی علاوه بر چرخه های مدنظر رفتارهای پدیدار شونده، همه مراحل خواب در سیستم زیستی خودسازمانده مغز نیز مدل سازی شده است.

به گفته علیپور این پروژه خود بخشی از یک پروژه بزرگ تر برای تحقیقات در مورد رفتارهای مغز در اختلالات خواب محسوب میشود. مجری طرح افزود: برای مدل سازی تکاملی مراحل خواب انسان سالم نیاز بود تا در ابتدا توسط یک مدل سازی تحقیقاتی انجام بگیرد و در صورت موفقیت آمیز بودن این ایده در اختلالات خواب نیز پیاده‌سازی شود. میزان درصد قابل قبول بودن تحقیق در این مدل سازی در آینده می تواند در پیش‌بینی وقوع ناهنجاری ها و اختلالات در مراحل مختلف خواب موثر باشد.

دکمه بازگشت به بالا