اندازه‌گیری نیروی گرانش در کوچک‌ترین جرم توسط فیزیکدانان انجام شد

فیزیکدانان موفق شدند نیروی گرانش را در کوچک‌ترین جرم شناسایی و آن را اندازه‌گیری کنند. این محاسبات می‌تواند در آینده به برخی از سوالات دانشمندان فیزیک در این مورد پاسخ دهد.

با وجود اثر نیروی گرانش روی زمین و انحراف نور این نیرو بسیار ضعیف بوده و در صورت کوچک بودن جرم اجسام قدرت جذب آن نیز کمتر است. به طوری که در مقیاس‌های کوانتومی می‌توان گفت هیچ نیرویی وجود ندارد. اخیراً فیزیکدان‌های انگلستان روی یک جرم بسیار کوچک به اندازه‌گیری جاذبه در حد و اندازه بسیار اندک پرداختند.

طبق گزارشی که در این مورد منتشر شده است جرم مورد نظر کوچکترین ماده‌ای است که توانسته علائم گرانش را از خود نشان دهد. تیم فوچس از فیزیکدانان دانشگاه ساتهمپتون و از پژوهشگران اصلی در این مقاله می‌گوید: ما موفق شدیم سیگنال‌های گرانشی را در کوچکترین جرم اندازه‌گیری و ثبت کنیم. در نتیجه کمک بزرگی به درک نهایی از چگونگی عملکرد گرانش و وزن ایجاد شده است. با کمک تکنیک جدید میتوان جرم‌ها را کوچکتر کرده و بدین طریق به دنیای کوانتوم از طریق مکانیک‌های کوانتوم و جاذبه نیوتونی رسید.

پیش از این هرگز تصور نمی‌شد حوزه مکانیک کوانتومی و گرانش نیوتونی بتوانند در مقطعی با یکدیگر در ارتباط باشند. زیرا طبق نظریه‌های کوانتومی قوانین فیزیک کلاسیک هرگز وجود نداشته و این قوانین برای جرم‌های کوچک اعمال نمی‌شود.

این گام مهم در مورد نیروی گرانش و ظاهر شدن آن در مقیاس کوانتومی می‌تواند سرنخ‌های مهمی را به دانشمندان در مورد پاسخ به سوالات اساسی فیزیک بردارد. برای انجام این پژوهش تیم تحقیقاتی از یک جرم شامل سه مغناطیس و یک مهره شیشه‌ای به اندازه ۰.۴۳ گرم استفاده کرد. در نهایت این تیم از محققان موفق شدند 30 آتونیوتن را روی این این جرم کوچک از طریق ایجاد یک تله مغناطیسی از نوع  تانتالوم اندازه گیری کنند.

دکمه بازگشت به بالا